Opettajien kehittämiswiki

Kehittyvä koulu -yhdistys ry kokoaa kattavan tietokannan Suomen kouluissa tällä hetkellä käynnissä olevista kehittämishankkeista, toiminnassa olevista vaihtoehtoisista pedagogisista toimintamalleista ja teknisistä apuvälineistä, laitteista ja ohjelmistoista. Tietokanta rakennetaan Mediawiki-alustalle ja tulee olemaan vapaasti opettajien käytettävissä sen valmistuttua.