Uutiskirje 10/2011

Lokakuun 2011 uutiskirje

Hei kaikki Kehittyvä koulu -yhdistyksen jäsenet ja neuvottelukunta,

Olemme saaneet tänä vuonna paljon aikaan. Feeniks-koulua on kehitetty kohti virtuaalimuotoista oppimisympäristöä. Yhdistys pyörittää jo toista vuotta Tikkurilassa sijaitsevaa Tonttulan nuorisokahvilaa. Uusia suhteita niin kotimaassa kuin kansainvälisesti on luotu erilaisissa tapahtumissa verkostoituen.

Mitä kuuluu Feeniks-koululle?

Feeniks-koulu on ollut kehitystauolla reilut kaksi vuotta ja jatkosuunnitelmat ovat liikkuneet monia ratoja. Koulun toiminnassa syntynyt wiki-pohjainen opetussuunnitelma on kehittynyt itsenäiseksi nettiohjelmistoksi, jota on tarkoitus lähteä markkinoimaan laajemmallekin käyttäjäkunnalle. Tavoitteena on saada ns. perinteisiä kouluja siirtymään enemmän oppilaslähtöiseen opetukseen nettiopetussuunnitelman siivittämänä.

Ideana uudessa nettipohjaisessa järjestelmässä (virtuaalinen opiskeluympäristö) on, että oppilaat voivat itsenäisesti ja omaan tahtiinsa edetä omissa opinnoissaan ja käyttää opettajia enemmänkin resursseina ja tukijoina kuin "työnantajina". Mille tahansa koululle olisi mahdollista siirtyä järjestelmän avulla helposti perinteisestä, oppikirjaorientoituneesta ja opettajajohtoisesta opiskelusta, aktiiviseen tiedonhakuun ja autonomiseen opiskeluun, jota opettajat toki valvoisivat ja tukisivat tarpeen mukaan.

feeniks

Järjestelmä on ollut kevään ajan testikäytössä ja siitä saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Suurin työ itse järjestelmän koodauksen lisäksi on kaikkien oppimateriaalien siirtäminen digitaaliseen muotoon. Tarkoituksena on, että koulu voisi luopua kaikille oppilaille ostettavista oppikirjoista ja siirtyä käyttämään nettipohjaista opintojärjestelmää pitäen oppikirjoja hakuteoksina.

Mullistavia tekijöitä järjestelmän opintorakenteessa on esimerkiksi oppimateriaalien muuttaminen kysymyksiksi siten, että varsinaista tietoainesta ei järjestelmässä ole juuri lainkaan, vaan tieto on tarkoitus hakea jostain muualta. Tietoja ei myöskään ole tarkoitus tallentaa järjestelmään (jolloin tieto katoaa päästä), vaan opettajat seuraavat oppilaiden etenemistä ensisijaisesti suullisin kuulusteluin, joihin oppilas ilmoittautuu aina tietyn osion opiskeltuaan. Oppilaat ja opettajat voivat lisätä järjestelmään linkkejä ja tietolähteitä, joiden avulla muut voivat helpommin löytää tietoa aiheesta.

kahvila_kuva1

Järjestelmässä on monia muitakin innovaatioita, jotka auttavat opettajia ja tukevat oppilaiden opiskelua, sosiaalisuutta ja hyvinvointia. Järjestelmän demoversion on koodannut Marko ammattitaitoisen ohjelmoijan avustuksella ja demoversio on tällä hetkellä käytännössä toimiva. Ammattiohjelmoija tekee ohjelmasta version, jota voidaan lähteä markkinoimaan. Järjestelmän ammattiversion julkaisun olisi tarkoitus tapahtua tammikuussa 2012. Ohjelman demoversiota on esitelty pienissä yksityistilaisuuksissa ja IDEC@EUDEC-tapahtumassa Englannissa. Yhteistyötä hankkeessa on tehty lisäksi Otavan opiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Palautetta on saatu myös opettajilta ja rehtoreilta. Kiinnostus järjestelmää kohtaan on ollut erityisen kannustavaa ja positiivista.

Kuluvana lukuvuonna Feeniks-koululla ei siis vielä ole fyysisiä tiloja, vaan voimavarat keskitetään virtuaalisen järjestelmän kehittämiseen ja markkinointiin. Lähiaikoina pyritään löytämään muutama pilottikoulu, joka olisi valmis testaamaan järjestelmää sen valmistuttua ensi vuoden puolella. Ohjelman markkinointia ja levitystä varten suunnitellaan osakeyhtiön perustamista.

virtuaalikoulu

Ohjelman esittelytilaisuuksia järjestetään kuluvan syksyn aikana useita. Yhdistyksen jäsenille tiedotetaan tilaisuuksista erikseen. Projektin suunnittelijana toimii Marko Koskinen (puh. 044-9693036, s-posti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Nuortenkahvila Tonttula

Yhdistys aloitti Tonttulan nuorisokahvilan ylläpitämisen 1.1.2010 yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Kahvila sijaitsee Tikkurilassa ja toimii alueen nuorten olohuoneena, jonne voi tulla viettämään iltaa ystävien kanssa, sekä tapaamaan tuttuja ohjaajia. Kahvila on nuorten oma paikka, ja he osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen yhdessä ohjaajien kanssa. Kahvilan asioista päätetään demokraattisissa nuta-kokouksissa. Kahvilassa käy joka ilta noin 30 nuorta, jotka ovat iältään 12-18 -vuotiaita. Kahvila on auki tiistai-, perjantai-, lauantai- ja sunnuntai-iltoina lukukausien ajan. Suosittuja ajanviettotapoja ovat kokkaus, askartelu, tietokoneet ja erilaiset pelit. Kahvila on päihteetön paikka.

kahvila

Vantaan kaupungin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä esimerkiksi turvallisuuteen ja lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Ensimmäisen toimintavuoden aikana on tehokkaasti verkostoiduttu alueen muiden toimijoiden kanssa, jotka tekevät työtä nuorten parissa. Keväällä 2011 Tonttulan kahvilan nuoret ja ohjaajat osallistuivat muun muassa Vantaan vaikuttaja-päivään.

Kahvilan toimintaan voi tutustua sen kotisivuilla tai Facebookissa. Vantaan kaupunki ja Uudenmaan Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus ELY toimivat Tonttulan nuorisokahvilan toiminnan tukijoina.

kahvila_kuva2

Opinnäytetyö

Tonttulan nuorisokahvilassa toteutettiin lukukauden 2010-2011 aikana opinnäytetyö kolmen Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijan toimesta. Tutkimuksellisessa työssä kerättiin ja analysoitiin nuorten ajatuksia omista vaikuttamismahdollisuuksistaan Tonttulan nuorisokahvilassa. Tutkimukseen osallistui 19 nuorta ja aineisto kerättiin eläytymismenetelmällä. Työn teoreettisena viitekehyksenä oli voimaantuminen. Opinnäytetyön keskeisimpinä tuloksina saatiin tietoa siitä, miten nuoret kokevat voivansa vaikuttaa nuorisokahvilan toiminnassa ja mitä vaikuttamismahdollisuudet siellä heille merkitsevät. Tulokset osoittavat esimerkiksi, miten merkityksellisiä demokraattiset kokoukset nuorisokahvilassa nuorille ovat. Tulosten ja johtopäätösten perusteella työn tekijät ovat esittäneet myös kehittämisehdotuksia toimintaan. Opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan tästä tiedostosta.

eudec_kuva

Muuta toimintaa

Marko teki maaliskuussa 20-vuotisjuhlien kutsuvieraana tutustumisvierailun Ukrainalaiseen STORK Family Schooliin, joka on pitkään ollut mukana demokraattisten koulujen liikkeessä. Vaikka koulu itse ei olekaan varsinaisesti demokraattinen, oli koulun ilmapiiri erittäin vapaa ja opettajien ja oppilaiden keskinäiset suhteet olivat erittäin lämminhenkiset ja tasa-arvoiset.

Kesällä Marko osallistui kymmenpäiväiseen IDEC@EUDEC (International Democratic Education Conference) -tapahtumaan Englannissa. Tapahtumaa isännöi Sands School, johon Feeniks-koulu teki tutustumiskäynnin muutama vuosi sitten.

Lisäksi yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat osallistuneet mm. Jyväskylän yliopiston järjestämään opettajankoulutuksen kehittämisseminaariin, Peruskoulun tulevaisuus -seminaariin Tampereella, jossa Markolla oli puheenvuoro Feeniks-koulusta, Lasten ja nuorten vaikuttajapäiville Vantaalla (johon osallistui nuorisokahvilan nuoria), Maailman ihanin tyttö -valokuvanäyttelyyn ja voimauttava valokuvaus -seminaariin Tampereella, useisiin nuorisotoimen aluepalavereihin Vantaalla, Osallistava koulu - riski vai mahdollisuus? -seminaariin Helsingissä, jossa Marko oli yhtenä puhujana, Vantaan kaupungin nuorisotoimen johtoryhmän kokouksiin, Kasvun kumppanit -seminaariin Helsingissä, TerveSos -päiville Helsingissä, OKM:n kuulemistilaisuuteen lasten ja nuorten koulutuspoliittisesta ohjelmasta, OKM:n "Pullo, pilvi ja politiikka", nuorisopäihdepoliittiseen seminaariin sekä Kriittisen korkeakoulun järjestämään Lapsilähtöinen kasvatus -seminaariin.

eudec_kuva2

Tule mukaan toimintaan, voit esimerkiksi

  • tykätä meistä Facebookissa
  • testata uutta virtuaalikoulua
  • tuottaa oppisisältöjä
  • auttaa markkinoinnissa
  • auttaa vapaaehtoisena ohjaajana kahvilassa
  • kertoa meistä kaverille!

Raikasta syksyn alkua toivottaa

Yhdistyksen hallitus

 

Linkkejä

Yhdistyksen kotisivu

Liity jäseneksi

Feeniks-koulun Facebook-ryhmä

Feeniks-koulun kotisivut

Tonttulan nuorisokahvilan Facebook-sivu

Tonttulan nuorisokahvilan kotisivu

Opinnäytetyö: "Olisi kokous, jossa minua tarvittaisiin" - Nuorten ajatuksia vaikuttamismahdollisuuksistaan Tonttulan nuorisokahvilassa

EUDEC-järjestön kotisivu

eudec_logoSaat tämän uutiskirjeen, koska olet yhdistyksen jäsenlistalla tai neuvottelukunnassa. Jos et halua saada tätä uutiskirjettä, ilmoita asiasta Markolle osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..